ITA ปี 2562

O41 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ที่หน่วยงานรายละเอียด

1

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน http://board.maehongson.go.th/viewtopic.php?f=12&t=238

2

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน https://www.alro.go.th/maehongson/ewt_dl_link.php?nid=667

เมนูผู้ใช้

Free Joomla! template by L.THEME